საერთაშორისო და საზოგადოებასთნ ურთიერთობების სამმართველო

გვარი

სახელი

სტრუქტურული ქვედანაყოფი      

თანამდებობა

ხახუტაიშვილი

ირინა

საერთაშორისო და საზოგადოებასთნ ურთიერთობების სამმართველო

სამმართველოს უფროსი

მჟავანაძე

ეკატერინე

საერთაშორისო და საზოგადოებასთნ ურთიერთობების სამმართველო

მთავარი მრჩეველი

დოლიძე

თამარ

საერთაშორისო და საზოგადოებასთნ ურთიერთობების სამმართველო

მთავარი მრჩეველი

ბერიძე

მინიკო

საერთაშორისო და საზოგადოებასთნ ურთიერთობების სამმართველო

მთავარი სპეციალისტი

ვასაძე

ნათია

საერთაშორისო და საზოგადოებასთნ ურთიერთობების სამმართველო

უფროსი სპეციალისტი