სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

გვარი

სახელი

სტრუქტურული ქვედანაყოფი

თანამდებობა

ქსოვრელი

ირაკლი

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი  უფროსი

მაისურაძე

ლევან

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

უფროსის მოადგილე

სულხანიშვილი

გიორგი

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

მთავარი მრჩეველი

ლომთაძე

გიორგი

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

მთავარი მრჩეველი

ჯოხაძე

სალომე

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

მთავარი მრჩეველი

დავითური გიორგი

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

მთავარი მრჩეველი

პაპუაშვილი

ანა

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

უფროსი მრჩეველი

ჭიაბრიშვილი

ანა

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

უფროსი მრჩეველი

ობოლაშვილი

თორნიკე

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

უფროსი მრჩეველი

გელაშვილი

თეონა

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

უფროსი მრჩეველი

არევაძე

ნიკა

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

კონსულტანტი

არაბული

მარიამ

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

კონსულტანტი

ჩოჩია

ნინო

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

კონსულტანტი

კვარაცხელია

გვანცა

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

კონსულტანტი

მუმლაური

რუსუდან

სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი

კონსულტანტი