ბესარინ ზოიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

ბესიკ ლოლაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე    

ჯონი ხეცურიანი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

ვახტანგ გვარამია

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გიორგი პაპუაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე  

 

კონსტანტინე ვარძელაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

 

ქეთევან ერემაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

 

ოთარ სიჭინავა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

 

ლალი ფაფიაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე