05 ნოემბერი, 2002 | № 2/2/180-183

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ზაალ ტყეშელაშვილი, ნინო ტყეშელაშვილი, მაია შარიქაძე, ნინო ბასიშვილი, ვერა ბასიშვილი და ლელა გურაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

ა) N180-ე სარჩელზე - „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის „ა“ და“ბ“ პუნქტები, მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი, მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი, მე-8 მუხლის...
15 ოქტომბერი, 2002 | № 1/2/174,199

საქართველოს მოქალაქეები - ტრისტან ხანიშვილი, თედორე ნინიძე, ნოდარ ჭითანავა, ლევან ალექსიძე, გიორგი ქავთარაძე და სხვები (სულ 12 მოსარჩელე) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

,,პარლამენტის წევრის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის და საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ” საქართველოს 1999 წლის 24 ივნისის კანონის მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტისა და...
21 მაისი, 2002 | № 8/177/2

ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება

საქართველოს პარლამენტის მიერ 1996 წლის 16 ოქტომბრის დადგენილებით რატიფიცირებული „ადგილმდებარეობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის...
23 აპრილი, 2002 | № 2/1/130

"საქართველოს მოქალაქე გურამ შამანიდის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს შინაგან საქმეთა და საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს წინააღმდეგ".

“ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან შემოყვანილ სატრანსპორტო საშუალებათა ექსპლუატაციის საკითხების მოწესრიგების შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და...
19 აპრილი, 2002 | № 7/176/2

ქ. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება

საქართველოს 1996 წლის 16 ოქტომბრის კანონის ,,სამხედრო და შინაგან საქმეთა ორგანოების სამსახურებიდან თადარიგში დათხოვილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ”...
18 აპრილი, 2002 | № 1/1/126,129,158

ბაჭუა გაჩეჩილაძე, სიმონ თურვანდიშვილი, შოთა ბუაძე, სოლომონ სანადირაძე და ლევან ქვაცბაია, (2) ვლადიმერ დობორჯგინიძე, ნინელი ანდრიაძე, გურამ დემეტრაშვილი და შოთა პაპიაშვილი, (3) გივი დონაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

,,საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე” საქართველოს 1999 წლის 24 დეკემბრის კანონის (ა) VII თავის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებით...
25 დეკემბერი, 2001 | № 1/3/113

ლევან შარაშენიძე, დავით წიკლაური, თენგიზ გაჩეჩილაძე და თენგიზ ჩხაიძე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

“საქართველოს “დოსააფის” საქმიანობის შეწყვეტის შესახებ” საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს 1991 წლის 13 თებერვლის N91 დადგენილების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის...
31 ოქტომბერი, 2001 | № 1/2/106

„საქართველოს მოქალაქეები – ირაკლი ბერიაშვილი და ვიქტორ ინაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ ".

"ავტომოტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს 1997 წლის 27 ივნისის კანონის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე...
17 ივლისი, 2001 | № 2/104/1

მოქალაქე გივი იასეშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 13 დეკემბრის N524 ბრძანებულებით დამტკიცებული საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა საბჭოს დროებითი დებულებისა და ინსტრუქციის “საქართველოში...