21 დეკემბერი, 2000 | № 2/97/3

ბესარიონ ფანცულაია, ელგუჯა გულედანი, ჯემალ მიქელაძე, მურმან ზაქარაია და მანგული ხუბუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

1) საქართველოს “ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების - საკრებულოების არჩევნების შესახებ” კანონის 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტი და 2) “საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ”...
24 ოქტომბერი, 2000 | № 2/94/12

მოქალაქე გიორგი ყორღანაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 38-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან მიმართებით.
13 ივნისი, 2000 | № 3/122,128

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (1) ვახტანგ ხმალაძის, ჰამლეტ ჭიპაშვილის, თენგიზ ჯგუშიასა და სხვების შემადგენლობით (სულ 52 დეპუტატი) და (2) დემურ გადელიას, დავით ჟღენტის, ივერ ჭელიძისა და სხვების შემადგენლობით (სულ 111 დეპუტატი) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ

I. საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფის (ვახტანგ ხმალაძის, ჰამლეტ ჭიპაშვილის, თენგიზ ჯგუშიასა და სხვების, დაზუსტებული მონაცემებით - სულ 52 დეპუტატის) 122-ე ნომრით რეგისტრირებული...
25 იანვარი, 2000 | № 1/1/107

მოქალაქეები ლელა ინწკირველი და ეკატერინე ჩაჩანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-3 ნაწილის “ვ” ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით იმ ნაწილში, რომლითაც...
21 დეკემბერი, 1999 | № 2/85/1

საქართველოს მოქალაქეები: თამაზ ხიდეშელი, შოთა ხიდეშელი და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე შენგელი მჭედლიძე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 4 ნოემბრის N620 ბრძანებულების “შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “წინანდალი” - საქართველოს ღვინის საგანძურის შექმნის...
03 ნოემბერი, 1999 | № 2/86/12

ნუგზარ გერგედავა და ვეფხვია გერგედავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს 1997 წლის 13 ივნისის ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე (1998 წლის 20 თებერვალი) 87-ე მუხლის მე-5...
27 ივლისი, 1999 | № 2/77/11

მალხაზ მუმლაძე, ეთერ ჟიჟილაშვილი, ზურაბ სამხარაძე, თეიმურაზ გვერდწითელი, დავით ალხაზიშვილი, გურამ შუღლიაშვილი, ირაკლი კიკაძე, აზა ნადიბაიძე, ადელაიდა ჭოჭელი და ზურაბ ანიკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს

1. საქართველოს პრეზიდენტის 1997 წლის 27 ივნისის N328 ბრძანებულება “სახელმწიფო ქონების პრივატიზების დაჩქარების ორგანიზაციულ ღონისძიებათა შესახებ”; 2. საქართველოს სახელმწიფო ქონების...
23 თებერვალი, 1999 | № 2/70-10

ვანო სისაური, თარიმან მაღრაძე და ზურაბ მჭედლიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობის 1991 წლის 7 მარტის N131 “გ” განკარგულების პირველი პუნქტის “დ” ქვეპუნქტი.
03 ნოემბერი, 1998 | № 2/80-9

ავთანდილ ჭაჭუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს 1997 წლის 13 ივნისის ორგანული კანონის "საერთო სასამართლოების შესახებ" 86-ე მუხლის პირველი პუნქტი.