07 ივნისი, 2001 | № 1/1/103,117,137,147-48,152-53

საქართველოს მოქალაქეები – (1) ვალიდა დარბაიძე, ნათელა ციმაკურიძე და ნანა მირველაშვილი, (2) ნატალია ოკუჯავა, (3) მაია მელაძე, (4) მარი მიქიაშვილი, (5) დავით ადამიძე, ნანა სარაშვილი, გიორგი ოკუჯავა და სხვები (სულ 54 მოქალაქე), (6) ჟუჟუნა ბერიანიძე და (7) მა

,,საცხოვრებელი სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობების შესახებ” საქართველოს 1998 წლის 25 ივნისის კანონის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით.
16 მაისი, 2001 | № 2/102/1

სერგო გოგეშვილი საქართველოს ეროვნული ბანკის და თანამოპასუხე სააქციო საზოგადოება “საქართველოს ბანკის” წინააღმდეგ

საქართველოს ეროვნული ბანკის 1999 წ. 9 სექტემბერს დამტკიცებული დროებითი ინსტრუქციის “საქართველოს საბანკო დაწესებულებებში საანგარიშსწორებო, საკორესპოდენტო, სავალუტო, საბიუჯეტო,...
30 მარტი, 2001 | № 6/134-139-140

საქართველოს პარლამენტის წევრთა სამი ჯგუფის 134-ე, 139-ე და 140-ე ნომრებით რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ საქართველოს პარლამენტის 1999 წლის არჩევნების N63 აბაშის, N68 წალენჯიხისა და N70 ფოთის ერთ

I. საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფის (დაზუსტებული მონაცემებით - სულ 55 დეპუტატი) 134-ე ნომრით რეგისტრირებული კონსტიტუციური სარჩელის მიხედვით – კონსტიტუციურია თუ არა...
21 დეკემბერი, 2000 | № 2/97/3

ბესარიონ ფანცულაია, ელგუჯა გულედანი, ჯემალ მიქელაძე, მურმან ზაქარაია და მანგული ხუბუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

1) საქართველოს “ადგილობრივი წარმომადგენლობითი ორგანოების - საკრებულოების არჩევნების შესახებ” კანონის 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტი და 2) “საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ”...
24 ოქტომბერი, 2000 | № 2/94/12

მოქალაქე გიორგი ყორღანაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 38-ე მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებთან მიმართებით.
13 ივნისი, 2000 | № 3/122,128

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (1) ვახტანგ ხმალაძის, ჰამლეტ ჭიპაშვილის, თენგიზ ჯგუშიასა და სხვების შემადგენლობით (სულ 52 დეპუტატი) და (2) დემურ გადელიას, დავით ჟღენტის, ივერ ჭელიძისა და სხვების შემადგენლობით (სულ 111 დეპუტატი) საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ

I. საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფის (ვახტანგ ხმალაძის, ჰამლეტ ჭიპაშვილის, თენგიზ ჯგუშიასა და სხვების, დაზუსტებული მონაცემებით - სულ 52 დეპუტატის) 122-ე ნომრით რეგისტრირებული...
25 იანვარი, 2000 | № 1/1/107

მოქალაქეები ლელა ინწკირველი და ეკატერინე ჩაჩანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-3 ნაწილის “ვ” ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით იმ ნაწილში, რომლითაც...
21 დეკემბერი, 1999 | № 2/85/1

საქართველოს მოქალაქეები: თამაზ ხიდეშელი, შოთა ხიდეშელი და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე შენგელი მჭედლიძე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 4 ნოემბრის N620 ბრძანებულების “შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “წინანდალი” - საქართველოს ღვინის საგანძურის შექმნის...
03 ნოემბერი, 1999 | № 2/86/12

ნუგზარ გერგედავა და ვეფხვია გერგედავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

“საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს 1997 წლის 13 ივნისის ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე (1998 წლის 20 თებერვალი) 87-ე მუხლის მე-5...