28 ოქტომბერი, 1998 | № N1/8/90

ქ.თბილისის კრწანისის რაიონის სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება

I. “საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ საპასპორტო-სავიზო და მოსახლეობის რეგისტრაციის დანაყოფებში ოპერატორთა და რეგისტრატორთა ნებით დაქირავებული საშტატო...
22 სექტემბერი, 1998 | № N2/79/2

ტელმან კორკოტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 94-ე და 961 მუხლები.
02 ივლისი, 1998 | № N2/64/1

ნოდარ ჯანუაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1995 წლის 16 ივნისის N356 დადგენილება “საქართველოს რესპუბლიკის საჰაერო ტრასებსა და ხაზებზე მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვის...
29 აპრილი, 1998 | № N1/5/55

მოქალაქე ნოდარ ნებიერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სამოქალაქო სამართლის კოდექსის 239-ე მუხლის კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან მიმართებით.
23 აპრილი, 1998 | № N2/56/1

გიული ბარნაბიშვილი, დალი გილიგაშვილი, დალი მაისურაძე და გაიოზ ტაბატაძე ქ.თბილისის სახელმწიფო ქონების მართვის დეპარტამენტის წინააღმდეგ

ქ.თბილისის სახელმწიფო ქონების მართვის დეპარტამენტის კოლეგიის 1994 წლის 29 დეკემბრის N20.35.291 გადაწყვეტილება შპს "პროგრესის" მიერ იჯარით აღებული ქონების გამოსყიდვის კანონიერების...
10 აპრილი, 1998 | № N2/53/1

საქართველოს პარლამენტის წევრები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წინააღმდეგ

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურის 1996 წლის 17 ოქტომბრის ინსტრუქციის - "სატრანსპორტო მომსახურების ექსპორტის დამატებული ღირებულების...
06 აპრილი, 1998 | № N1/4/52

მოქალაქეები - ლამარა კერესელიძე, ნანა მექანარაშვილი, ლია ნადიმაშვილი, ინგა აბუაშვილი, ცისანა დევდარიანი და ელენე ძმანაშვილი ქ.თბილისის მერიის წინააღმდეგ

"მუნიციპალურ საწარმოთა პრივატიზების დროს ანგარიშსწორების წესის შესახებ" ქ.თბილისის მერიის საქალაქო კოლეგიის 1993 წლის 22 მაისის N04.05.28 გადაწყვეტილებისა და "რუსთაველის გამზირის...
31 მარტი, 1998 | № 2/47/1

თორნიკე ბაქრაძე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

საქართველოს რესპურბლიკის პრემიერ-მინისტრის 1994 წლის 14 აპრილის #274 გ განკარგულება.