17 მარტი, 1999 | № 1/2/101

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

,,საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ” ორგანული კანონის 29-ე მუხლის მე-2 პუნქტის დებულების - ,,ხოლო ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში” – კონსტიტუციურობა საქართველოს...
26 იანვარი, 1999 | № 1/1/74

მოქალაქე ომან ვარსიმაშვილი საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროსა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ.

(1) “სააქციო კომერციული ბანკი “კავკასიონი”-ს მიერ დაკავებული ქ. თბილისში კოსტავას (ყოფილი ლენინის) ქუჩა №69-ში მდებარე ყოფილი აბრეშუმის საქსოვი ფაბრიკის შენობის მე-5 სართულის...
25 დეკემბერი, 1998 | № N1/10/69

მოქალაქეები თამაზ თხილაიშვილი და ვაჟა ირემაშვილი საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს წინააღმდეგ

"ს/ს "პროექტმშენის" შესახებ" საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს 1996 წლის 19 ივნისის N1-3/266 ბრძანების კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლთან...
21 დეკემბერი, 1998 | № 2/68/1

რეზო გიორგის ძე მარსაგიშვილი საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს წინააღმდეგ.

საქართვველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს კოლეგიის 1994 წლის 24 ნოემბრის #29.01.284 დადგენილება “სახელმწიფო ქონების მართვის ყაზბეგის რაიონული განყოფილების კომპლექსური...
17 დეკემბერი, 1998 | № N1/9/66

მოქალაქე ჯუმბერ ჩოლობარგიას კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის მიმართ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 273-ე მუხლის მე-6 (დამატებული) ნაწილისათვის "საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე" 1997 წლის 3 სექტემბრის...
11 დეკემბერი, 1998 | № 2/65/1

მოქალაქე ალ. ახატნელი საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროსა და საქართველოს კონტროლის პალატის წინააღმდეგ

1. საქართვველოს კონტროლის პალატის 1996 წლის 23 თებერვლის აქტის “კონცერნ “საქნავთობპროდუქტის” თბილისის კომერციულ-შუამავლური საწარმოს სააქციო საზოგადოება “თბილისის...
28 ოქტომბერი, 1998 | № N1/8/90

ქ.თბილისის კრწანისის რაიონის სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება

I. “საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულ საპასპორტო-სავიზო და მოსახლეობის რეგისტრაციის დანაყოფებში ოპერატორთა და რეგისტრატორთა ნებით დაქირავებული საშტატო...
22 სექტემბერი, 1998 | № N2/79/2

ტელმან კორკოტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 94-ე და 961 მუხლები.
02 ივლისი, 1998 | № N2/64/1

ნოდარ ჯანუაშვილი საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის 1995 წლის 16 ივნისის N356 დადგენილება “საქართველოს რესპუბლიკის საჰაერო ტრასებსა და ხაზებზე მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვის...