ახალი ამბები

21 აგვისტო, 2016

ვაკანსიები

ვაკანსიები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში

10 აგვისტო, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის განცხადება

ჩემი და რამდენიმე ჩემი კოლეგის მხრიდან გაკეთდა საკმარისად ცხადი განცხადებები სასამართლოზე განხორციელებული ზეწოლის შესახებ. თითოეულმა ჩვენგანმა გამოძიებას მიაწოდა მის ხელთ არსებული დეტალური ინფორმაცია. შესაბამისად, ამ ეტაპზე, მიზანშეწონილად მიმაჩნია, დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს და საბოლოო შეფასებები მხოლოდ ამის შემდეგ გავაკეთოთ.

09 აგვისტო, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადება

რჩება შთაბეჭდილება, რომ განცხადებების ავტორებს ან არ წაუკითხავთ გადაწყვეტილება ან არ ესმით მისი შინაარსი, ან განზრახ ახდენენ გადაწყვეტილების არასწორ ინტერპრეტირებას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით.

06 აგვისტო, 2016

მოსამართლეების კ. ვარძელაშვილის, ქ. ერემაძისა და მ. კოპალეიშვილის განცხადება

პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული დაუსაბუთებელი განცხადებები ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მათ რეალურ მიზანს წარმოადგენს ცალკეული მოსამართლეების დისკრედიტაცია, მათ მიმართ მუქარისა და შურისძიების მცდელობა, იმ განცხადებების საპასუხოდ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოსა და მოსამართლეებზე განხორციელებული ზეგავლენის ფაქტებს უკავშირდებოდა.

04 აგვისტო, 2016

"საქართველოს მოქალაქე ნათია იმნაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ"

საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა, რომ საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხის გადასაწყვეტად ჩატარებული წარმოების ფარგლებში, მოხელის მიერ პროცედურული გარანტიებით სარგებლობა მიეკუთვნება საქართველოს კონსტიტუციის არა 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტით, არამედ 29-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით დაცულ სფეროს. 

04 აგვისტო, 2016

„საქართველოს მოქალაქე ნუგზარ ჯაყელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ უფლება სახელსა და გვარზე, რომელიც ასევე მოიცავს პირის შესაძლებლობას საკუთარი შეხედულების შესაბამისად განსაზღვროს მათი დასახელება, ადამიანის იდენტობის განუყოფელი ნაწილია და შესაბამისად დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლით.

04 აგვისტო, 2016

ა.წ. 4 აგვისტოს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში N595 კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ. 4 აგვისტოს  15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში N595 კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

04 აგვისტო, 2016

ა.წ. 4 აგვისტოს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში N570 კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ. 4 აგვისტოს  15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში N570 კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

02 აგვისტო, 2016

ა.წ. 3 აგვისტოს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ. 3 აგვისტოს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა