ახალი ამბები

13 ოქტომბერი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებმა წარადგინეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებმა, „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-10 მუხლი მე-3 პუნქტის შესაბამისად, წარადგინეს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის ორი კანდიდატი: ქალბატონი ირინე იმერლიშვილი და ბატონი ზაზა თავაძე.


10 ოქტომბერი, 2016

2016 წლის 20 ოქტომბერს, 16 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის სხდომა

2016 წლის 20 ოქტომბერს, 16 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის სხდომა

10 ოქტომბერი, 2016

2016 წლის 20 ოქტომბერს, 14 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გამნწესრიგებელი სხდომა

2016 წლის 20 ოქტომბერს, 14 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გამნწესრიგებელი სხდომა

10 ოქტომბერი, 2016

2016 წლის 13 ოქტომბერს, 14 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის სხდომა

2016 წლის 13 ოქტომბერს,  14 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის სხდომა

06 ოქტომბერი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

შეხვედრაზე თავმჯდომარის კანდიდატურა/კანდიდატურები არ დასახელებულა.

03 ოქტომბერი, 2016

ინფორმაცია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სხდომის მოწვევის შესახებ

ინფორმაცია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის სხდომის მოწვევის შესახებ

02 ოქტომბერი, 2016

ირინა იმერლიშვილის, გიორგი კვერენჩხილაძისა და თეიმურაზ ტუღუშის ფიცის დადების ცერემონიალი

ირინა იმერლიშვილი და გიორგი კვერენჩხილაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებად საქართველოს პრეზიდენტმა 2016 წლის 10 სექტემბერს დანიშნა. თეიმურაზ ტუღუში კი უზენაესი სასამართლოს პლენუმმა 2016 წლის 20 სექტემბერს აირჩია.

01 ოქტომბერი, 2016

ინფორმაცია