ახალი ამბები

02 აგვისტო, 2016

მოსამართლეების ზაზა თავაძის, ლალი ფაფიაშვილის და ოთარ სიჭინავას განცხადება

ვთვლით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ განვითარებული ბოლოდროინდელი მოვლენების ფარგლებში, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა მიერ საჯაროდ გაკეთებული გაცხადებები, შესაძლოა გამოყენებული იქნეს სხვადასხვა ჯგუფების მიერ პოლიტიკური სპეკულაციის მიზნით. აღნიშნულმა შესაძლოა დააზიანოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტი, ნეგატიურად აისახოს მის საქმიანობაზე და ამდენად, მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს კონსტიტუციური კონტროლის ეფექტიანად განხორციელებას. 

02 აგვისტო, 2016

ინფორმაცია N740-ე და N764-ე კონსტიტუციური სარჩელების არსებით განხილვასთან დაკავშირებით

სხდომა გადაიდო საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის შემადგენლობის კვორუმის არარსებობის გამო.

31 ივლისი, 2016

მოსამართლეების: ქეთევან ერემაძის, მაია კოპალეიშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის განცხადება ე.წ კაბელების სარჩელის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით

ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ სარჩელის დაზუსტება და განვრცობა განხორციელდა რეგისტრაციის პროცესში, ერთი სამუშაო დღის განმავლობაშიხოლო დაზუსტებული სარჩელის ელექტრონული ვერსია, სარჩელის რეგისტრაციიდან მეორე დღეს (4 ივნისს), გაეგზავნა პირველ კოლეგიას ელექტრონული ფოსტით. მიმდინარე წლის 6 ივნისს, საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ, მოსამართლე მერაბ ტურავას მონაწილეობით, ერთხმად დაუჭირა მხარი კონსტიტუციური სარჩელის არსებითად განსახილველად მიღებას.

30 ივლისი, 2016

მოსამართლეების: ქეთევან ერემაძის, მაია კოპალეიშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის განცხადება

საკონსტიტუციო სასამართლოს, მისთვის კონსტიტუციით დაკისრებული უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, ხშირად უწევს პოლიტიკურად დამუხტული სარჩელების განხილვა. 20 წლის  განმავლობაში საკონსტიტუციო სასამართლო, ამ თვალსაზრისით, არაერთი გამოწვევის წინაშე დამდგარა და გულწრფელად მიგვაჩნია, რომ სასამართლო, ყოველ ჯერზე, ღირსეულად უმკლავდებოდა მისი კონსტიტუციური მანდატის მიზნობრივად განხორციელების რთულ და საინტერესო ამოცანას.

26 ივლისი, 2016

საზაფხულო სკოლა 2016 დაიწყო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ილიას უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა ტრადიციად იქცა და წელს იგი მეცხრედ იმართება.

21 ივლისი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

აღნიშნული განცხადების შემდეგ შედგა სატელეფონო საუბარი საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესა და საქართველოს პრეზიდენტს შორის, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ინიციატივით - პრემიერ-მინისტრთან.