ახალი ამბები

01 ოქტომბერი, 2016

ხვალ, 2016 წლის 2 ოქტომბერს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება ახლად განმწესებული მოსამართლეების ფიცის დადების ცერემონია

ხვალ, 2016 წლის 2 ოქტომბერს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება ახლად განმწესებული მოსამართლეების ფიცის დადების ცერემონია

30 სექტემბერი, 2016

საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლის ამსახველი კრებულის პრეზენტაცია

პრეზენტაციას ესწერებოდნენ კრებულის რედაქტორები, სტატიის ავტორები, კონსტიტუციონალისტები, აღმასრულებელი, საპარლამენტო და სასამართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.

30 სექტემბერი, 2016

ა.წ. 30 სექტემბერს 17:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება N580

ა.წ. 30  სექტემბერს  17:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება N580

30 სექტემბერი, 2016

ა.წ. 30 სექტემბერს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილებები შემდეგ კონსტიტუციურ სარჩელებზე

ა.წ. 30  სექტემბერს  17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილებები შემდეგ  კონსტიტუციურ სარჩელებზე

30 სექტემბერი, 2016

ა.წ. 30 სექტემბერს 14:00 საათიდან 15:00 საათამდე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილებები შემდეგ კონსტიტუციურ სარჩელებზე

ა.წ. 30  სექტემბერს  14:00 საათიდან 15:00 საათამდე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილებები შემდეგ  კონსტიტუციურ  სარჩელებზე

29 სექტემბერი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს N771, 775, 776, 777, 786, 787, 788 წარდგინებებზე

საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ საქმეზე "ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად ცნო სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა პირადი მოხმარების მიზნით 70 გრამამდე გამომშრალი მარიხუანის შენახვისათვის. პირადი მოხმარების მიზნით ამ რაოდენობით მარიხუანის შენახვა თავისთავად მიუთითებს მისი განმეორებით, ან თუნდაც რუტინულად მოხმარების რეალურობაზე და ამ პირობებშიც უკვე დადგენილია სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების არაჰუმანური ხასიათი.21 სექტემბერი, 2016

ა.წ. 22 სექტემბერს 16:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N740 და N764 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა.

ა.წ. 22 სექტემბერს 16:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N740 და N764 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა.

15 სექტემბერი, 2016

გარდაიცვალა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი 1996 წლის 7 ივლისს უზენაესი სასამართლოს მიერ დაინიშნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად. 2004 წლის 28 სექტემბერს აირჩიეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილედ და იმავდროულად საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის თავმჯდომარედ.