ახალი ამბები

19 მაისი, 2016

19 აპრილს - 19 მაისს შემოსული სარჩელები

19 აპრილს - 17 მაისს შემოსული სარჩელები

19 მაისი, 2016

საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (#740)

მოსარჩელე მხარე აღნიშნავს, რომ სადავო ნორმები არის ბუნდოვანი, კერძოდ, ისინი არ არის ჩამოყალიბებული საკმარისი სიცხადით, ვერ აკმაყოფილებს ნორმის განჭვრეტადობისა და განსაზღვრულობის კონსტიტუციურ პრინციპებს და, ამდენად, იძლევა მათი არაკონსტიტუციურად განმარტებისა და გამოყენების შესაძლებლობას.

18 მაისი, 2016

ა.წ. 19 მაისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N740) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  19 მაისს  10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N740)  გაიმართება  განმწესრიგებელი სხდომა. 

17 მაისი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საკონსტიტუციო სასამართლო თავის კომპეტენციის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მიიჩნევს, თავი შეიკავოს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შეფასებისგან

16 მაისი, 2016

ა.წ. 17 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N635 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  17 მაისს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N635 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

13 მაისი, 2016

ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის

ტრენინგი, რომელიც პროექტის - "საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მხარდაჭერის" ფარგლებში გაიმართა,  საქართველოში Human Dynamics Consortium ევროკავშირის დაფინანსებით  ხორციელდება.

13 მაისი, 2016

ა.წ. 16 მაისს 16:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N706 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  16 მაისს  16:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N706  კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი სხდომა