ახალი ამბები

09 აგვისტო, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადება

რჩება შთაბეჭდილება, რომ განცხადებების ავტორებს ან არ წაუკითხავთ გადაწყვეტილება ან არ ესმით მისი შინაარსი, ან განზრახ ახდენენ გადაწყვეტილების არასწორ ინტერპრეტირებას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით.

06 აგვისტო, 2016

მოსამართლეების კ. ვარძელაშვილის, ქ. ერემაძისა და მ. კოპალეიშვილის განცხადება

პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ გაკეთებული დაუსაბუთებელი განცხადებები ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ მათ რეალურ მიზანს წარმოადგენს ცალკეული მოსამართლეების დისკრედიტაცია, მათ მიმართ მუქარისა და შურისძიების მცდელობა, იმ განცხადებების საპასუხოდ, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოსა და მოსამართლეებზე განხორციელებული ზეგავლენის ფაქტებს უკავშირდებოდა.

04 აგვისტო, 2016

"საქართველოს მოქალაქე ნათია იმნაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ"

საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა, რომ საჯარო მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხის გადასაწყვეტად ჩატარებული წარმოების ფარგლებში, მოხელის მიერ პროცედურული გარანტიებით სარგებლობა მიეკუთვნება საქართველოს კონსტიტუციის არა 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტით, არამედ 29-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით დაცულ სფეროს. 

04 აგვისტო, 2016

„საქართველოს მოქალაქე ნუგზარ ჯაყელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნა, რომ უფლება სახელსა და გვარზე, რომელიც ასევე მოიცავს პირის შესაძლებლობას საკუთარი შეხედულების შესაბამისად განსაზღვროს მათი დასახელება, ადამიანის იდენტობის განუყოფელი ნაწილია და შესაბამისად დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლით.

04 აგვისტო, 2016

ა.წ. 4 აგვისტოს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში N595 კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ. 4 აგვისტოს  15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში N595 კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

04 აგვისტო, 2016

ა.წ. 4 აგვისტოს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში N570 კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ. 4 აგვისტოს  15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში N570 კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

02 აგვისტო, 2016

ა.წ. 3 აგვისტოს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ. 3 აგვისტოს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

02 აგვისტო, 2016

მოსამართლეების ზაზა თავაძის, ლალი ფაფიაშვილის და ოთარ სიჭინავას განცხადება

ვთვლით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ირგვლივ განვითარებული ბოლოდროინდელი მოვლენების ფარგლებში, საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა მიერ საჯაროდ გაკეთებული გაცხადებები, შესაძლოა გამოყენებული იქნეს სხვადასხვა ჯგუფების მიერ პოლიტიკური სპეკულაციის მიზნით. აღნიშნულმა შესაძლოა დააზიანოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტი, ნეგატიურად აისახოს მის საქმიანობაზე და ამდენად, მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს კონსტიტუციური კონტროლის ეფექტიანად განხორციელებას. 

02 აგვისტო, 2016

ინფორმაცია N740-ე და N764-ე კონსტიტუციური სარჩელების არსებით განხილვასთან დაკავშირებით

სხდომა გადაიდო საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის შემადგენლობის კვორუმის არარსებობის გამო.