ახალი ამბები

24 აპრილი, 2018

„საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ხვედელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1263)

 „საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ხვედელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1263)

24 აპრილი, 2018

„შპს „ტიფლისი 777“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1250)

„შპს „ტიფლისი 777“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1250)

24 აპრილი, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები ირინე იმერლიშვილი და მანანა კობახიძე თურქეთის რესპუბლიკის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიწვევით, თურქეთის ქალაქ ანკარაში გაემგზავრნენ.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები  ირინე იმერლიშვილი და  მანანა კობახიძე თურქეთის რესპუბლიკის  საკონსტიტუციო სასამართლოს მიწვევით,  თურქეთის ქალაქ  ანკარაში გაემგზავრნენ.

18 აპრილი, 2018

დღეს 18 აპრილს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძემ, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის მმართველი ჯგუფის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა.

დღეს 18 აპრილს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძემ, საქართველოს უზენაეს სასამართლოში ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტის მმართველი ჯგუფის შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა.

17 აპრილი, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეები თეიმურაზ ტუღუში და მერაბ ტურავა, ყირგიზეთის რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს საკონსტიტუციო პალატის თავმჯდომარის ბ-ნ ე. მამიროვის მიწვევით, ქალაქ ბიშკეკში იმყოფებოდნენ.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეები  თეიმურაზ ტუღუში და მერაბ ტურავა,  ყირგიზეთის  რესპუბლიკის  უზენაესი  სასამართლოს საკონსტიტუციო პალატის თავმჯდომარის ბ-ნ ე. მამიროვის მიწვევით,  ქალაქ ბიშკეკში იმყოფებოდნენ

09 აპრილი, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის (UNODC) მიწვევით ქალაქ ვენაში გაემგზავრა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე, გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის (UNODC) მიწვევით ქალაქ ვენაში გაემგზავრა

05 აპრილი, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და მოადგილეები საერთაშორისო იურისტთა კომისიის გერმანული სექციის დელეგაციის წევრებს, გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შეხვდნენ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე და მოადგილეები საერთაშორისო იურისტთა კომისიის გერმანული სექციის დელეგაციის წევრებს, გერმანიის ფედერალური საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს შეხვდნენ

04 აპრილი, 2018

ბალტიისპირეთის და შავი ზღვის რეგიონების ქვეყნების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაციის წევრი (BBCJ)საკონსტიტუციო სასამართლოების თავმჯდომარეების სამუშაო შეხვედრა

ბალტიისპირეთის და შავი ზღვის რეგიონების ქვეყნების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაციის წევრი  (BBCJ)საკონსტიტუციო სასამართლოების თავმჯდომარეების სამუშაო შეხვედრა

03 აპრილი, 2018

ბალტიისპირეთის და შავი ზღვის რეგიონების ქვეყნების კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ასოციაციის წევრი (BBCJ)საკონსტიტუციო სასამართლოების თავმჯდომარეების სამუშაო შეხვედრა

ბალტიისპირეთისა და შავიზღვისა  რეგიონისქვეყნების  კონსტიტუციურიმართლმსაჯულებისასოციაციის დეკლარაციას ხელი მოეწერა ვილნიუსში 2015წლის 26 ოქტომბერს უკრაინის, საქართველოს, ლიტვისა და მოლდოვას საკონსტიტუციო სასამართლოების თავმჯდომარეების მიერ