ახალი ამბები

14 ნოემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია

11 ნოემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძემ, საკონსტიტუციო სასამართლოში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს უმასპინძლა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძემ, საკონსტიტუციო სასამართლოში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტებს უმასპინძლა

10 ნოემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ლალი ლაზარაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

გადაწყვეტილებას ერთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრების გიორგი კვერენჩხილაძის და მაია კოპალეიშვილის თანმხვედრი აზრები, აგრეთვე ლალი ფაფიაშვილის განსხვავებული აზრი. 

09 ნოემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე ლალი ლაზარაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი

09 ნოემბერი, 2017

საჯარო დისკუსია- საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 17 ოქტომბრის გადაწყვეტილების შესახებ „საქართველოს მოქალაქე ნოდარ დვალი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (საჯარო რეესტრის მონაცემების უტყუარობის საქმე)

საჯარო დოსკუსიის ფორმატს მხარს უჭერს ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტი და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების სამართლის პროგრამა (GIZ)

01 ნოემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე პაატა ბაკურაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია

01 ნოემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე დავით მალანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია

31 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ თეიმურაზ ტუღუშმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სტაჟიორებს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტში სტაჟირების წარმატებულად დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადასცა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ თეიმურაზ ტუღუშმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სტაჟიორებს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტში სტაჟირების წარმატებულად დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადასცა