ახალი ამბები

15 დეკემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ტელეკომპანია "რუსთავი2"-ის ეთერში გასულ ინფორმაციას ეხმაურება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ტელეკომპანია "რუსთავი2"-ის ეთერში გასულ ინფორმაციას ეხმაურება

12 დეკემბერი, 2017

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია

10 დეკემბერი, 2017

ოლიმპიადა „ახალგაზრდა იურისტები კონსტიტუციური უფლებებისთვის" დასრულდა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან თანამშრომლობით ოლიმპიადა, იმართება ბოლო 11 წელია და ის ყოველთვის ემთხვევა საია-ს ტრადიციულ ღონისძიებას - „ადამიანის უფლებათა დაცვის კვირეულს".

08 დეკემბერი, 2017

ოლიმპიადა „ახალგაზრდა იურისტები კონსტიტუციური უფლებებისთვის" დაიწყო

ოლიმპიადის ფარგლებში სამი დღის განმავლობაში გაიმართება იმიტირებული სასამართლო პროცესები, რომლის შედეგად გამოვლინდებიან: გამარჯვებული გუნდი, საუკეთესო მოსარჩელე, საუკეთესო მოპასუხე, საკონსტიტუციო სასამართლოს რჩეული და იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის პრიოზიორი.

01 დეკემბერი, 2017

12-01-საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

საკონსტიტუციო სასამართლომ გაიზიარა მოსარჩელის პოზიცია და მიიჩნია, რომ რიგ შემთხვევებში, შესაძლოა, მოსალოდნელი ზარალის უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი თანხის შესაგროვებლად ობიექტურად საჭირო იყოს  7 დღეზე მეტი ვადა. საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, კანონი უნდა იძლეოდეს  შესაძლებლობას, ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში, გარემოებების შეფასების შედეგად მოხდეს გონივრული ვადის განსაზღვრა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სადავო ნორმა არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან (სამართლიანი სასამართლოს უფლება) მიმართებით.

30 ნოემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე გივი შანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“  (კონსტიტუციური სარჩელი №732) მიღებულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ.