ახალი ამბები

13 ივნისი, 2018

საქართველოსა და კანადის მოქალაქე გიორგი სპარტაკ ნიკოლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია.

13 ივნისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქე გეგი არღვლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1303)

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგია.

06 ივნისი, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, თამაზ ცაბუტაშვილი, კი თავის მხრივ, ბოდიშს უხდის საზოგადოებას მის მიერ გამოთქმული არაკორექტული გამონათქვამების გამო