ახალი ამბები

30 ნოემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე ანა ფირცხალაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ სასარჩელო მოთხოვნის დანარჩენი ნაწილი მიიჩნია დასაბუთებულად და მიიღო არსებითად განსახილველად. საქმეს არსებითად განიხილავს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

30 ნოემბერი, 2017

ააიპ „მწვანე ალტერნატივა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი

29 ნოემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე ზაქარია ყიფშიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ზაქარია ყიფშიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N781) მიღებულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის მიერ

28 ნოემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები − გიორგი ოკუჯავა, ელენე სხირტლაძე, გიორგი ღლონტი და სხვები საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

25 ნოემბერი, 2017

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდოარე ზაზა თავაძე ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო მწუხარებას გამოთქვამს

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდოარე ზაზა თავაძე ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის გამო მწუხარებას გამოთქვამს

20 ნოემბერი, 2017

20 ნოემბერს ბათუმში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გერმანიის თუბინგენის უნივერსიტეტისა და სომხეთის სომხურ-რუსული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტების დოქტორანტურის სტუდენტებსა და სასამართლოს თანამშრომლებს შორის შეხვედრა გაიმართა

20 ნოემბერს ბათუმში, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გერმანიის თუბინგენის უნივერსიტეტისა და სომხეთის სომხურ-რუსული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტების დოქტორანტურის სტუდენტებსა და სასამართლოს თანამშრომლებს შორის შეხვედრა გაიმართა

16 ნოემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება საქმეზე „„საქართველოს მოქალაქეები - ივანე პეტრიაშვილი და ირაკლი ულუმბელაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

№1218 კონსტიტუციური სარჩელის ავტორები მიუთითებდნენ, რომ სადავო ნორმას ჰქონდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 31 ივლისის №2/3/630 გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმის მსგავსი შინაარსი და მოითხოვდნენ მის ძალადაკარგულად ცნობას გამარტივებული წესით, საქმის არსებითი განხილვის გარეშე

16 ნოემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება საქმეზე „ააიპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

მოსარჩელე მიუთითებდა, რომ სადავო ნორმების მსგავსი შინაარსის ნორმები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ წარსულში, 2016 წლის 29 დეკემბერის №2/6/623 გადაწყვეტილებით უკვე სცნო არაკონსტიტუციურად. შესაბამისად, მოითხოვდა მის ძალადაკარგულად ცნობას გამარტივებული წესით, საქმის არსებითი განხილვის გარეშე