ახალი ამბები

03 ნოემბერი, 2015

26-27 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

26-27 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

02 ნოემბერი, 2015

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი - საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (N603)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე  „საქართველოს  სახალხო დამცველი -  საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“ (N603)

02 ნოემბერი, 2015

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ნოდარ მუმლაური - საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N560)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე  „ნოდარ მუმლაური -  საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N560)

02 ნოემბერი, 2015

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საოქმო ჩანაწერი საქმეზე „შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის და „შპს ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს საოქმო ჩანაწერი საქმეზე „შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“-ის და „შპს ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

02 ნოემბერი, 2015

26-30 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

26-30 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

10 სექტემბერი, 2015

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს

2015 წლის 9-12 სექტემბერს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესის ფარგლებში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო 40 ქვეყნის დელეგაციას უმასპინძლებს.

05 დეკემბერი, 2014

პროექტ ''საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელშეწყობა'' პრეზენტაცია

პროექტ ''საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელშეწყობა'' პრეზენტაცია.