ახალი ამბები

19 სექტემბერი, 2017

2017 წლის 20 სექტემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება №702 კონსტიტუციური სარჩელი

მოსარჩელეები არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ რეგულაციას, რომელიც ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებლისთვის 3 წლის ვადით, ხოლო ნარკოტიკული საქმიანობის ხელშემწყობის ან ამგვარი საშუალების გავრცელების ხელშემწყობი პირისთვის 5 წლის ვადით, სანქციის სახით, დამატებით ითვალისწინებს გარკვეული უფლებების ავტომატურად ჩამორთმევას.

18 სექტემბერი, 2017

2017 წლის 19 სექტემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება ააიპ ,,ფრემას" კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N734) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2017 წლის 19 სექტემბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება ააიპ ,,ფრემას" კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N734) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

16 სექტემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიხურა საზაფხულო სკოლა თემაზე „საერთაშორისო და ევროპული სისხლის სამართალი“

საზაფხულო სკოლა ჩატარდა ფოლკსვაგენის ფონდის სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა იენის ფრიდრიხ შილერისა და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტების თანამშრომლობით. 

13 სექტემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე და საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი ირინე იმერლიშვილი კონსტიტუციური მართლმსაჯულების მსოფლიო კონფერენციის IV კონგრესში მონაწილეობენ

ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის მხარდაჭერით, მსოფლიო კონფერენცია ჩამოყალიბდა როგორც მუდმივი ორგანო, რომლის მიზანია კონსტიტუციური მართლმსაჯულების და ადამიანის უფლებების განვითარების ხელშეწყობა, საკონსტიტუციო სასამართლოების მოსამართლეებს შორის სამართლებრივი დიალოგის გაღრმავება.

13 სექტემბერი, 2017

საზაფხულო სკოლა „რელიგიის თავისუფლება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, აშშ-ს უზენაესი სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს პრაქტიკაში" დაიხურა

საზაფხულო სკოლა „რელიგიის თავისუფლება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, აშშ-ს უზენაესი სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს პრაქტიკაში" დაიხურა

13 სექტემბერი, 2017

სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ანი მინასიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

სომხეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ანი მინასიანი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.

13 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები - დავით ზაქარაია და ხათუნა გადელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - დავით ზაქარაია და ხათუნა გადელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

13 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე მაია კონცელიძე საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქე მაია კონცელიძე საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ

13 სექტემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე ზურაბ სვანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქე ზურაბ სვანიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ