ახალი ამბები

12 იანვარი, 2018

2018 წლის 12 იანვარს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახლად განწესებული მოსამართლის ევა გოცირიძის ფიცის დადების ცერემონიალი გაიმართა.

2018 წლის 12 იანვარს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ახლად განწესებული მოსამართლის ევა გოცირიძის ფიცის დადების ცერემონიალი გაიმართა.

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

29 დეკემბერი, 2017

ააიპ „ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი“ და საქართველოს მოქალაქეები - მარინე მიზანდარი, გიორგი ჩიტიძე და ანა ჯიქურიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

ააიპ „ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი“ და საქართველოს მოქალაქეები - მარინე მიზანდარი, გიორგი ჩიტიძე და ანა ჯიქურიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოსა და კანადის მოქალაქე გიორგი ნიკოლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოსა და კანადის მოქალაქე გიორგი ნიკოლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ანა ჯალაღონია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე ანა ჯალაღონია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები - სოფიკო ვერძეული, გურამ იმნაძე და გიორგი გვიმრაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - სოფიკო ვერძეული, გურამ იმნაძე და გიორგი გვიმრაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოს მოქალაქე პაატა ბაკურაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქე პაატა ბაკურაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

29 დეკემბერი, 2017

საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი (დავით ბაქრაძე, სერგო რატიანი, ლევან ბეჟაშვილი, გიორგი ბარამიძე და სხვები, სულ 33 დეპუტატი) პოლიტიკური გაერთიანება „ცენტრისტების“ და სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წინააღმდეგ

2017 წლის 12 და 19 ოქტომბრის შუამდგომლობებით, მოსარჩლეებმა უარი თქვეს  სასარჩელო მოთხოვნაზე, რაც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, იწევს კონსტიტუციურ სარჩელზე საქმის შეწყვეტას.