ახალი ამბები

03 ნოემბერი, 2015

26-27 ოქტომბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   26 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე ზურაბ ნონიაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია 

 

2015 წლის   27  ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა   მოქალაქე ვახტანგ მენაბდის კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია