სხდომები

13 ივნისი, 2016

ა.წ. 14 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N717) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ.  14 ივნისს 11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N717)  გაიმართება  არსებითი განხილვის სხდომა

12 ივნისი, 2016

ა.წ. 13 ივნისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N704 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  13 ივნისს 10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N704 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

08 ივნისი, 2016

N740 და N764 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა გადაიდო

N740 და N764 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა გადაიდო.

03 ივნისი, 2016

ა.წ. 6 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა N763 კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 6 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა N763 კონსტიტუციურ სარჩელზე

02 ივნისი, 2016

ა.წ. 2 ივნისს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „შპს „მადაი“, შპს „პალიასტომი 2004“საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N611) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ. 2 ივნისს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „შპს „მადაი“, შპს „პალიასტომი 2004“საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N611) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

31 მაისი, 2016

ა.წ. 1 ივნისს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „ააიპ მოქალაქეთა გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N761) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  1 ივნისს 17:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „ააიპ მოქალაქეთა გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N761)  გაიმართება  განმწესრიგებელი სხდომა

31 მაისი, 2016

ა.წ. 1 ივნისს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „თამარ პაპაშვილი, ანა ბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N755) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  1 ივნისს 13:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „თამარ პაპაშვილი, ანა ბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N755)  გაიმართება  განმწესრიგებელი სხდომა

18 მაისი, 2016

ა.წ. 19 მაისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N740) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  19 მაისს  10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N740)  გაიმართება  განმწესრიგებელი სხდომა.