სხდომები

20 ივლისი, 2016

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება

გადაწყვეტილების გამოცხადება

19 ივლისი, 2016

ა.წ. 19 ივლისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე„ომარ ჯორბენაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (658) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა.

ა.წ. 19 ივლისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე„ომარ ჯორბენაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (658) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა.

16 ივნისი, 2016

ინფორმაცია N679, 720/721-ე გაერთიანებულ სარჩელებზე

720/721-ე გაერთიანებული სარჩლი განიხილება 17 ივნისს.


ინფორმაცია N679, 720/721-ე გაერთიანებულ სარჩელებზე