სხდომები

15 აპრილი, 2016

ა.წ. 18 აპრილს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N695 და N702 კონსტიტუციური სარჩელების განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ. 18 აპრილს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება N695 და N702 კონსტიტუციური სარჩელების  განმწესრიგებელი სხდომა

14 აპრილი, 2016

ა.წ. 15 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N694 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ. 15 აპრილს 11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N694 კონსტიტუციური სარჩელის  განმწესრიგებელი სხდომა

13 აპრილი, 2016

ა.წ. 14 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N667 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 14 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება N667 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

12 აპრილი, 2016

ა.წ. 13 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 717-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 13 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 717-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

12 აპრილი, 2016

„შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“ და „შპს ტელეკომპანია საქართველო“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

მოსარჩელე მხარის აზრით, სადავო ნორმები არღვევს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას

08 აპრილი, 2016

ა.წ. 12 აპრილს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N678 და N719 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა.

ა.წ.  12 აპრილს  10:30 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N678 და N719 კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა.

07 მარტი, 2016

ა.წ. 9 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N624 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  9   მარტს   12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N624 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა 

23 თებერვალი, 2016

ა.წ. 24 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N679 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  24 თებერვალს  12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N679 კონსტიტუციური სარჩელის  არსებითი განხილვა