საორგანიზაციო დეპარტამენტი

საორგანიზაციო დეპარტამენტი

სახელი, გვარი

თანამდებობა

ლიანა ბაგაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

ზურაბ კვირკვაია

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე/ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

მარიამ ბარამიძე

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი მრჩეველი

ხათუნა ცნობილაძე

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ანა რევაზიშვილი

მთავარი სპეციალისტი

თინათინი ბაბუნაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ევა ჩიკაშუა

მთავარი სპეციალისტი

ნიკოლოზ ხიბაია

მთავარი სპეციალისტი

მარგარიტა პატეიშვილი

უფროსი სპეციალისტი

ნათია ებრალიძე

სპეციალისტი

დარეჯან ჩალიგავა

სასამართლოს სხდომის მდივანი

სოფიო კობახიძე

საქმის წარმოების სპეციალისტი/სასამართლოს სხდომის მდივანი