სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტი


 

 გვარი  სახელი  თანამდებობა

 ქსოვრელი

 ირაკლი

 დეპარტამენტის უფროსი

 სულხანიშვილი

 გიორგი

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 ბარამაშვილი

 თამარ

მთავარი სამართლებრივი მრჩეველი-მრჩეველთა ხელმძღვანელი

 გვიმრაძე

 გიორგი

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 პირველაშვილი

 ნიკა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 დანელია

 გვანცა

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 დოლუაშვილი

 ნინო

 უფროსი სამართლებრივი მრჩეველი

 

-