მოქმედი მოსამართლეები

მერაბ ტურავა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე

გაგრძელება

ვასილ როინიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, პირველი კოლეგიის თავმჯდომარე

გაგრძელება

ევა გოცირიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

გაგრძელება

გიორგი თევდორაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი, საკონსტიტუციო სასამართლოს მდივანი

გაგრძელება

გიორგი კვერენჩხილაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

გაგრძელება

მანანა კობახიძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე

გაგრძელება

ირინე იმერლიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

გაგრძელება

ხვიჩა კიკილაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

გაგრძელება

თეიმურაზ ტუღუში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი

გაგრძელება