ახალი ამბები

16 ივნისი, 2016

ინფორმაცია N679, 720/721-ე გაერთიანებულ სარჩელებზე

720/721-ე გაერთიანებული სარჩლი განიხილება 17 ივნისს.


ინფორმაცია N679, 720/721-ე გაერთიანებულ სარჩელებზე

15 ივნისი, 2016

ა.წ. 17 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N720, N721) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ.  17 ივნისს 11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N720, N721) გაიმართება  არსებითი განხილვის სხდომა

15 ივნისი, 2016

ა.წ. 16 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N679) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ.  16 ივნისს 12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N679) გაიმართება  არსებითი განხილვის სხდომა

13 ივნისი, 2016

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ქართველიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

მოსარჩელის განმარტებით, ხანგრძლივი პაემნის უფლება წარმოადგენს მსჯავრდებულის უფლებას, შეინარჩუნოს და განავითაროს ოჯახური ურთიერთობები, ხოლო სადავო ნორმით გათვალისწინებული შეზღუდვა პირს კიდევ უფრო აშორებს ოჯახს და საზოგადოებას, ამასთან ართულებს მისი რესოციალიზაციის პროცესს სასჯელაღსრულების დაწესებულების დატოვების შემდგომ. 

13 ივნისი, 2016

ა.წ. 14 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N717) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ.  14 ივნისს 11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N717)  გაიმართება  არსებითი განხილვის სხდომა

13 ივნისი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

შევახსენებთ მინისტრს, რომ სარჩელების განხილვის ვადებთან, ისევე როგორც საქმეთა განაწილების საკითხთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო სასამართლომ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას.

12 ივნისი, 2016

ა.წ. 13 ივნისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N704 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  13 ივნისს 10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N704 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

10 ივნისი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საზოგადოების შეგნებულად შეცდომაში შეყვანის მიზნით, იუსტიციის მინისტრი ცდილობს, წარმოაჩინოს, რომ პირველი კოლეგიის წევრებს აქვთ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ბ-ნ ნიკა გვარამიასთან. აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მეორე კოლეგიის ოთხივე წევრი სხვადასხვა დროს მუშაობდნენ იმავე საჯარო სტრუქტურებში, სადაც ბატონი ნიკა გვარამია. აბსოლუტურად გაუგებარია, რა ნიშნით გამოყო ქ-მა წულუკიანმა პირველი კოლეგია, რომლის სამ მოსამართლეს არასდროს ჰქონია სამსახურებრივი ან ახლო პირადი კავშირი ბ-ნ ნიკა გვარამიასთან.