ახალი ამბები

31 მაისი, 2016

ა.წ. 1 ივნისს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „თამარ პაპაშვილი, ანა ბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N755) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  1 ივნისს 13:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე „თამარ პაპაშვილი, ანა ბერიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (N755)  გაიმართება  განმწესრიგებელი სხდომა

28 მაისი, 2016

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

27 მაისი, 2016

საზაფხულო სკოლა 2016 - კონსტიტუციურ და ადამიანის უფლებათა სამართალში იწყება

საზაფხულო სკოლა 2016 - კონსტიტუციური და ადამიანის უფლებათა სამართალი

 

27 მაისი, 2016

27 მაისს შემოსული სარჩელი

27 მაისს შემოსული სარჩელი

23 მაისი, 2016

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებები „თავისუფალი საქართველო“ და „ახალი მემარჯვენეები“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების „თავისუფალი საქართველოს“ და „ახალი მემარჯვენეების“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N591)

20 მაისი, 2016

ა.წ. 23 მაისს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 591-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ. 23  მაისს  14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 591-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

19 მაისი, 2016

19 აპრილს - 19 მაისს შემოსული სარჩელები

19 აპრილს - 17 მაისს შემოსული სარჩელები

19 მაისი, 2016

საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (#740)

მოსარჩელე მხარე აღნიშნავს, რომ სადავო ნორმები არის ბუნდოვანი, კერძოდ, ისინი არ არის ჩამოყალიბებული საკმარისი სიცხადით, ვერ აკმაყოფილებს ნორმის განჭვრეტადობისა და განსაზღვრულობის კონსტიტუციურ პრინციპებს და, ამდენად, იძლევა მათი არაკონსტიტუციურად განმარტებისა და გამოყენების შესაძლებლობას.