ახალი ამბები

09 მაისი, 2018

„საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და სხვები (სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

„საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და სხვები (სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

02 მაისი, 2018

საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელები №1234, №1235).

საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელები №1234, №1235).

02 მაისი, 2018

„საქართველოს მოქალაქე გეგი არღვლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1303)

„საქართველოს მოქალაქე გეგი არღვლიანი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1303)

01 მაისი, 2018

საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელები №1234, №1235).

საქართველოს მოქალაქეები - როინ მიქელაძე და გიორგი ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (კონსტიტუციური სარჩელები №1234, №1235).

30 აპრილი, 2018

საქართველოს მოქალაქეები - მარინე მიზანდარი, გიორგი ჩიტიძე და ანა ჯიქურიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქეები - მარინე მიზანდარი, გიორგი ჩიტიძე და ანა ჯიქურიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

25 აპრილი, 2018

„საქართველოს მოქალაქე ანა ფირცხალაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1248)

„საქართველოს მოქალაქე ანა ფირცხალაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1248)

24 აპრილი, 2018

„საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ხვედელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1263)

 „საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ხვედელიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1263)

24 აპრილი, 2018

„შპს „ტიფლისი 777“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1250)

„შპს „ტიფლისი 777“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N1250)

24 აპრილი, 2018

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები ირინე იმერლიშვილი და მანანა კობახიძე თურქეთის რესპუბლიკის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიწვევით, თურქეთის ქალაქ ანკარაში გაემგზავრნენ.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრები  ირინე იმერლიშვილი და  მანანა კობახიძე თურქეთის რესპუბლიკის  საკონსტიტუციო სასამართლოს მიწვევით,  თურქეთის ქალაქ  ანკარაში გაემგზავრნენ.