ახალი ამბები

08 თებერვალი, 2016

28 იანვარს - 8 თებერვალს შემოსული სარჩელები

2016 წლის 28 იანვარს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე ლევან მამალაძის კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

                                                                                             

2016 წლის 28 იანვარს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე გიორგი ტატიშვილის კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

 

2016 წლის 29 იანვარს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა არასამთავრობო ორგანიზაცია- საქართველოს სკოლამდელთა განვითარებისა და უფლებების დაცვის ლიგის კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია

 

2016 წლის 8 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე  ზურაბ სანიკიძის  კონსტიტუციური სარჩელი.

სარჩელის სრული ვერსია