ახალი ამბები

31 ოქტომბერი, 2017

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ თეიმურაზ ტუღუშმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სტაჟიორებს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტში სტაჟირების წარმატებულად დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადასცა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილემ თეიმურაზ ტუღუშმა საკონსტიტუციო სასამართლოში სტაჟიორებს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტში სტაჟირების წარმატებულად დასრულების დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადასცა.

სტაჟიორები რამდენიმე თვის განმავლობაში ეცნობოდნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და კვლევების დეპარტამენტის მუშაობის წესებს; ჩართულნი იყვნენ სამართალწარმოებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტის პროექტის მომზადების პროცესში; ახორციელებდნენ კვლევას/ანალიზს პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით