სხდომები

20 ივლისი, 2016

საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილება

გადაწყვეტილების გამოცხადება

19 ივლისი, 2016

ა.წ. 19 ივლისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე„ომარ ჯორბენაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (658) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა.

ა.წ. 19 ივლისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე„ომარ ჯორბენაძე პარლამენტის წინააღმდეგ“ (658) გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა.

16 ივნისი, 2016

ინფორმაცია N679, 720/721-ე გაერთიანებულ სარჩელებზე

720/721-ე გაერთიანებული სარჩლი განიხილება 17 ივნისს.


ინფორმაცია N679, 720/721-ე გაერთიანებულ სარჩელებზე

15 ივნისი, 2016

ა.წ. 17 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N720, N721) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ.  17 ივნისს 11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N720, N721) გაიმართება  არსებითი განხილვის სხდომა

15 ივნისი, 2016

ა.წ. 16 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N679) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ.  16 ივნისს 12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N679) გაიმართება  არსებითი განხილვის სხდომა

13 ივნისი, 2016

ა.წ. 14 ივნისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N717) გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა

ა.წ.  14 ივნისს 11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმეზე (N717)  გაიმართება  არსებითი განხილვის სხდომა

12 ივნისი, 2016

ა.წ. 13 ივნისს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N704 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  13 ივნისს 10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N704 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა