სხდომები

19 ივლისი, 2017

2017 წლის 20 ივლისს 11:00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება სსიპ „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამმართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N750) საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

2017 წლის 20 ივნისს 11:00 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება სსიპ „სრულიად საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სასულიერო სამმართველოს“ კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის N750) საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ

13 ივლისი, 2017

საქართველოს მოქალაქეები თამარ სადრაძე და ემზარ პაქსაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია

12 ივლისი, 2017

საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქმეს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია.

11 ივლისი, 2017

სსიპ „საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესია”, ააიპ „საქართველოს სიცოცხლის სიტყვის ეკლესია”, სსიპ „ქრისტეს ეკლესია”, სსიპ „საქართველოს სახარების რწმენის ეკლესია”, ააიპ „მეშვიდე დღის ქრისტიან - ადვენტისტთა ეკლესიის ტრანსკავკასიური იუნიონი”, სსიპ „ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაცია”, ააიპ „ქართველ მუსლიმთა კავშირი”, სსიპ „წმინდა სამების ეკლესია” საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

დავის საგანი: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ” ქვეპუნქტის სიტყვების “საქართველოს საპატრიარქოს დაკვეთით” კონსტიტუციურობა საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლთან მიმართებით.

04 ივლისი, 2017

ა.წ. 5 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N746 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 5 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N746 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

03 ივლისი, 2017

ა.წ. 4 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N745 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 4 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N745 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა