ყოფილი მოსამართლეები

ვახტანგ გვარამია

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

გიორგი პაპუაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

გაგრძელება

კონსტანტინე ვარძელაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

ქეთევან ერემაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ოთარ სიჭინავა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ლალი ფაფიაშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

გაგრძელება

მაია კოპალეიშვილი

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება

ზაზა თავაძე

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე

გაგრძელება

თამაზ ცაბუტაშვილი

საქართველოს საკოსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი

გაგრძელება