სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობა

მერაბ ტურავა

საბჭოს თავმჯდომარე - სამართლის დოქტორი; პროფესორი; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე.


გიორგი დგებუაძე

ჟურნალის რედაქტორი - სამართლის დოქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.


რაინერ არნოლდი

სამართლის დოქტორი; რეგენსბურგის უნივერსიტეტის (გერმანია) იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი; საჯარო სამართლის კათედრის ხელმძღვანელი; პრაღის კარლზის უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი.


დიმიტრი გეგენავა

სამართლის დოქტორი; სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის პრორექტორი; სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი; დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი.


ევა გოცირიძე

სამართლის დოქტორი; საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის სკოლის პროფესორი; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი.


ჯეისონ დესანტო

ნორსვესტერნის უნივერსიტეტის (აშშ) სამართლის სკოლის პროფესორი.


გიორგი თევდორაშვილი

სამართლის დოქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი; სასამართლოს მდივანი.


გიორგი კვერენჩხილაძე

სამართლის დოქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი.


კონსტანტინე კორკელია

სამართლის დოქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი; საერთაშორისო საჯარო სამართლის მაგისტრი (ლეიდენის უნივერსიტეტი).


კლაუს კრესი

სამართლის დოქტორი; კიოლნის უნივერსიტეტის (გერმანია) სისხლის სამართლისა და საერთაშორისო სამართლის პროფესორი; გერმანული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის კათედრის ხელმძღვანელი; საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი.


ბესიკ ლოლაძე

სამართლის დოქტორი; საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი; იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი.


გოჩა ლორთქიფანიძე

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სააპელაციო პალატის მოსამართლე.


ვახუშტი მენაბდე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.


გიორგი მირიანაშვილი

სამართლის დოქტორი; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე; საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი; სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.


ეკჰარდ პახე

სამართლის დოქტორი; ვურცბურგის (გერმანია) უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი; საკონსტიტუციო სამართლის, საერთაშორისო საჯარო სამართლის, საერთაშორისო ეკონომიკის სამართლის და ეკონომიკის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებების თავმჯდომარე.


ეკკეჰართ რაიმერი

სამართლის დოქტორი; ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის (გერმანია) სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი; საჯარო სამართლის, ევროპის და საერთაშორისო საგადასახადო სამართლის კათედრის ხელმძღვანელი; საფინანსო და საგადასახადო სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი.


თეიმურაზ ტუღუში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.


ანა ფირცხალაშვილი

სამართლის დოქტორი; საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე; იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი.


ქეროლაინ ფრედრიქსონი

ჯორჯთაუნის სამართლის ცენტრის (აშშ) პროფესორი; ბრენანის მართლმსაჯულების ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.


გიორგი ჩხეიძე

USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის ხელმძღვანელი; ადამიანი უფლებათა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი (აღმოსავლეთ ინგლისის უნივერსიტეტი).


ნანა ჭიღლაძე

სამართლის დოქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი.


გიორგი ხუბუა

სამართლის დოქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი.