სხდომები

დავით გუგეშაშვილი და დავით ჩაჩუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 7 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა  საქმეზე "დავით გუგეშაშვილი და დავით ჩაჩუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1703).

გაგრძელება

დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

  2023 წლის 11 მაისს 12:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1585,1590).

გაგრძელება

დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

2023 წლის 10 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე   დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1585,1590)

გაგრძელება

დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

2023 წლის 10 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე   დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1585,1590)

გაგრძელება

„შპს „ჩემპიონები111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2023 წლის 28 აპრილს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „შპს „ჩემპიონები111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის N1465)

გაგრძელება

ლაშა ჯანაშია და პაატა დანელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

2023 წლის 27 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ლაშა ჯანაშია და პაატა დანელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ(რეგისტრაციის N1620)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 31 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეებზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1678,1679)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და სხვათა წინააღმდეგ

2023 წლის 29 მარტს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგის  განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე  საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის ,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და სხვათა წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1639).

გაგრძელება

ქეთი ანდროსენკო და ალექსანდრე ანდროსენკო საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 24 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ქეთი ანდროსენკო და ალექსანდრე ანდროსენკო საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ  (რეგისტრაციის N1731).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 22 მარტს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1633).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 17 მარტს 14:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1572).

გაგრძელება

ლაშა ჯანაშია და პაატა დანელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

2023 წლის 17 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ლაშა ჯანაშია და პაატა დანელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1620).

გაგრძელება

ლაშა ჯანაშია და პაატა დანელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

2023 წლის 16 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ლაშა ჯანაშია და პაატა დანელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1620).

გაგრძელება

შპს საინფორმაციო ცენტრების ქსელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 15 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე შპს „საინფორმაციო ცენტრების ქსელი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1483).

გაგრძელება

სანდრო ურუშაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 2 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე სანდრო ურუშაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1656)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 24 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1628).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 23 თებერვალს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1628).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 22 თებერვალს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1602,1603).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 21 თებერვალს 14:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1602,1603).

გაგრძელება