სხდომები

გიორგი მიქელაძე საქართველოს მთავრობის და საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022  წლის 21  ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - გიორგი მიქელაძე  საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის  წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1564).

გაგრძელება

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 17 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - ლაშა ჯანიბეგაშვილი  საქართველოს  პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1424,1490).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ

2022 წლის 16 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1676).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ

2022 წლის 15 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1676).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ

2022 წლის 8 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ. (რეგისტრაცია 1545)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ

2022 წლის 27 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებით განხილვა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1545)

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 25 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1542).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 24 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე  - საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1542).

გაგრძელება

ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 20 მაისს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეებზე ლაშა ჯანიბეგაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1424,1490 )

გაგრძელება

ლონდა თოლორაი და საქართველოს სახალხო დამცველისაქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 19 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე "ლონდა თოლორაია და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1673,1681).

გაგრძელება

ლონდა თოლორაი და საქართველოს სახალხო დამცველისაქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 19 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე "ლონდა თოლორაია და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1673,1681).

გაგრძელება

ლონდა თოლორაი და საქართველოს სახალხო დამცველისაქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 18 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვა საქმეზე "ლონდა თოლორაია და საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1673,1681).

გაგრძელება

არჩილ მორბედაძე და ამალია ბადალიანი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 13 მაისს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა საქმეზე "ამალია ბადალიანი და არჩილ მორბედაძე საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის №1559)

გაგრძელება

ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 11 მაისს, 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი სხდომა საქმეზე "ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის №1528)

გაგრძელება

ბექა ქებაძე და გიორგი ბეჟანიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 11 მაისს, 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე ბექა ქებაძე და გიორგი ბეჟანიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1582)

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 20 აპრილს 11:00 საათზე საქართველო საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა  საქმეზე გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის N1264)

გაგრძელება

ბექა ქებაძე და გიორგი ბეჟანიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 15 აპრილს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე "ბექა ქებაძე და გიორგი ბეჟაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ". (რეგისტრაციის N1582)

გაგრძელება

ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის მინისტრის წინააღმდეგ

2022 წლის 14 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე "ეკატერინე ფიფია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ". (რეგისტრაციის N1528)

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 17თებერვალს 12 საათზე გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის  სხდომა საქმეზე- გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის №1264)

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2022 წლის 16 თებერვალს 12 საათზე გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის  სხდომა საქმეზე- გიორგი მამალაძე, გიორგი ფანცულაია და მია ზოიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. (რეგისტრაციის №1264)

გაგრძელება