ვებგვერდი დამუშავების პროცესშია. ვებგვერდის წინა ვერსიაზე გადასასვლელად მიჰყევით ბმულს.

ფინანსური გამჭვირვალობა

მოთხოვნილ გვერდზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდის წინა ვერსიაზე გადასასვლელად მიჰყევით ბმულს: http://old.constcourt.ge