სხდომები

საქართველოს პარლამენტის წევრების: ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის, მამუკა მდინარაძის და სხვების (სულ 80 წევრი) კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე

2023 წლის 3 ოქტომბერს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი არსებითად განიხილავს კონსტიტუციურ წარდგინებას საქართველოს პარლამენტის წევრების: ირაკლი კობახიძის, შალვა პაპუაშვილის, მამუკა მდინარაძის და სხვების (სულ 80 წევრი)  საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე. (რეგისტ...

გაგრძელება

ააიპ „ერთობა 2013“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 27 ივლისს  12:00 საათზე  საქართველოს  საკონსტიტუციო  სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  ა(ა)იპ ,,ერთობა 2013" საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ(რეგისტრაციის ნომერი N1462).

გაგრძელება

გიორგი ბარელაძე საქართველოს პარლამენტის წინაარმდეგ

2023 წლის 7 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  გიორგი ბარელაძე საქართველოს პარლამენტის წინაარმდეგ (რეგისტრაციის N1740).

გაგრძელება

იბრაჰიმ მუხტაროვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 6 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  იბრაჰიმ მუხტაროვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1592).

გაგრძელება

იბრაჰიმ მუხტაროვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 5 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  იბრაჰიმ მუხტაროვი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1592).

გაგრძელება

ეკატერინე კიკნაძე საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს წინააღმდეგ

2023 წლის 4 ივლისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის განმწესრიგებელი სხდომა საქმეზე  ეკატერინე კიკნაძე საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს წინააღმდეგ  (რეგისტრაქციის N1714)

გაგრძელება

ლევან ყანდორელაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 30 ივნისს 12:00 საათზესაქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ლევან ყანდორელაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ  (1735).

გაგრძელება

თენგიზ ორჯონიკიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 29 ივნისს 12:00 საათზესაქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე თენგიზ ორჯონიკიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (1655).

გაგრძელება

გიორგი ფუტკარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023  წლის 15 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე გიორგი ფუტკარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1597).

გაგრძელება

გიორგი ფუტკარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023  წლის 15 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე გიორგი ფუტკარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1597).

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023  წლის 14 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N 1737).

გაგრძელება

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 9 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1712).

გაგრძელება

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 8 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1712).

გაგრძელება

დავით გუგეშაშვილი და დავით ჩაჩუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2023 წლის 7 ივნისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა  საქმეზე "დავით გუგეშაშვილი და დავით ჩაჩუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ" (რეგისტრაციის N1703).

გაგრძელება

დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

  2023 წლის 11 მაისს 12:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის  წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1585,1590).

გაგრძელება

დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

2023 წლის 10 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე   დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1585,1590)

გაგრძელება

დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ

2023 წლის 10 მაისს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება  მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე   დავით ღონიაშვილი საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ (რეგისტრაციის N1585,1590)

გაგრძელება

„შპს „ჩემპიონები111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2023 წლის 28 აპრილს 13:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება მეორე კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „შპს „ჩემპიონები111“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის N1465)

გაგრძელება

ლაშა ჯანაშია და პაატა დანელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.

2023 წლის 27 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება პლენუმის არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე ლაშა ჯანაშია და პაატა დანელია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ(რეგისტრაციის N1620)

გაგრძელება