პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი:

ლიანა ბაგაშვილი, საკონტაქტო ელ.ფოსტა:

lbagashvili@constcourt.ge  

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი:

გიორგი ლომთაძე, საკონტაქტო ელ.ფოსტა:

g.lomtadze@constcourt.ge