ვებგვერდი დამუშავების პროცესშია. ვებგვერდის წინა ვერსიაზე გადასასვლელად მიჰყევით ბმულს.

დაუკავშირდით ჟურნალს

ჟურნალის ოფიციალური ელფოსტა (ნაშრომების მიწოდებისათვის) -     jcl@constcourt.ge

 
ჟურნალის რედაქტორი - ირინე ურუშაძე i.urushadze@constcourt.ge