სიახლეები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები საკონსტიტუციო სასამართლოში

22-24 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტებს მასპინძლობს. სტუდენტები კონკურსის წესით შეირჩნენ, მათ ესსეები წამოადგინეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, საუკეთესო ნამუშევრების ავტორები კი მოსამართ...

გაგრძელება

ა.წ. 23 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 672 -ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 23 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 672 -ე (მოსარჩელე - ქართლოს ზაქარეიშვილი; მოპასუხე - საქ. პარლამენტი; დავის საგანი - „ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლი) კონსტიტუციურ სარჩელზე

გაგრძელება

ა.წ. 21 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 691 -ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 21 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 691 -ე (მოსარჩელე - ტარიელ ფოცხვერია; მოპასუხე - შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი; დავის საგანი - „იმ მძიმე და განუკურნებელი დაავადებათა ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ, რ...

გაგრძელება

ა.წ. 21 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 627 -ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 21 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 627 -ე (მოსარჩელე - მარიკა გაბესკირია; მოპასუხე - საქ. მთავრობა; დავის საგანი „სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ“ საქ. მთავრობის 2012 წლის 23 ივლისის N279 დადგენილებით დამტკიცებული...

გაგრძელება

ა.წ. 22 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 667 -ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 22 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 667 -ე (მოსარჩელე - სააქციო საზოგადოება „ტელენტი“ დირ. დავით  შონია; მოპასუხე - საქ. პარლამენტი; დავის საგანი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 202...

გაგრძელება

ა.წ. 22 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N642 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ. 22 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N642 კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  ლალი ლაზარაშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 70-ე...

გაგრძელება

16-17 დეკემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   16 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე ჯამბულ გვიანიძის  კონსტიტუციური სარჩელი.  სარჩელის სრული ვერსია   2015 წლის   16 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქეების კონსტანტინ...

გაგრძელება

ა.წ. 17 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N625,640 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ.  17 დეკემბერს   10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N625,640 კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა (მოსარჩელეები -  საქართველოს სახალხო დამცველი; გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, გიორგი გოცირიძე, თათია ქინქლაძე, გიორგი ჩი...

გაგრძელება

3-8 დეკემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   3 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ივერია.ბიზ“-ის  კონსტიტუციური სარჩელი.   სარჩელის სრული ვერსია 2015 წლის   8  დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სას...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო  აღნიშნავს, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერისა და სხვა მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ ბოლო პერიოდში გაკეთებული განცხადებები, სამწუხაროდ, შეიცავს ფაქტობრივად მცდარ ინფორმაციას და პოლიტიკურად მოტივირებულ კრ...

გაგრძელება

ა.წ. 3 დეკემბერს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N596 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ.  3 დეკემბერს   11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N596 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  ნათია ყიფიანი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქ...

გაგრძელება

18-25 ნოემბერს შემოსული სარჩელები

2015 წლის   18 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  მოქალაქე კარლო გოგოტიშვილის კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია   2015 წლის   20 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა  ააიპ „მედიის განვითარების ფონ...

გაგრძელება