სიახლეები

„საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები N1602,1603)

2023 წლის 21 თებერვალს, 14:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები N1602 და N1603).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა №1481 კონსტიტუციური სარჩელი

2023 წლის 3 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1481 კონსტიტუციური სარჩელი („გია ფოლადიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“). დავის საგანს წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186-ე მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქ...

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1572)

2023 წლის 3 თებერვალს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1572). განსახილველ საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმები ზღუდავს თავდაცვის ძალ...

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა №1675 კონსტიტუციურ სარჩელზე

2023 წლის პირველ თებერვალს, 14:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1675). დავის საგანს წარმოადგენს„სახელმწიფო პენსიის შესახებ&ldqu...

გაგრძელება

არსებითი განხილვის სხდომა №1609 კონსტიტუციურ სარჩელზე

2023 წლის 31 იანვარს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „ბუდუ შეყილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1609). დავის საგანს წარმოადგენს „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ვიზიტი სტრასბურგში

2023 წლის 27 იანვარს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავამ, სასამართლოს სამდივნოს უფროს გიორგი ლომთაძესთან ერთად, ქ. სტრასბურგში მონაწილეობა მიიღო ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამუშაო წლის გახსნის ცერემონიაში. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა სემინარი&nbsp...

გაგრძელება

2022 წლის შემაჯამებელი მიღება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართა წლის შემაჯამებელი მიღება, რომლის ფარგლებშიც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ წარადგინა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2022 წელს გაწეული სამუშაოს ანგარიში. ღონისძიებას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, მთავრობის წევრები,...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა №1559 კონსტიტუციური სარჩელი

2022 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ დააკმაყოფილა №1559 კონსტიტუციური სარჩელი („არჩილ მორბედაძე და ამალია ბადალიანი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო განჩინება საქმეზე „ირაკლი მაჭუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2022 წლის 23 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა მიიღო განჩინება საქმეზე „ირაკლი მაჭუტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1583).

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა №813 კონსტიტუციური სარჩელი

2022 წლის 22 დეკემბერს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დააკმაყოფილა №813 კონსტიტუციური სარჩელი („ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“).

გაგრძელება

„საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1601)

2022 წლის 23 დეკემბერს, 14:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1601).

გაგრძელება