სიახლეები

შპს „სკს“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 18 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ დააკმაყოფილა №655 კონსტიტუციური სარჩელი (შპს „სკს“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ). მოსარჩელე სადავოდ ხდიდა ნორმას, რომლის მიხედვითაც, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმე...

გაგრძელება

„თამაზ მეჭიაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1298 და №1313)

2019 წლის 17 აპრილს, 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე: „თამაზ მეჭიაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1298 და №1313). სადავოდ გამხდარი ნორმები აწესრიგებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მუნიციპალიტეტი...

გაგრძელება

„საქართველოს მოქალაქე ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N813).

2018 წლის 17 აპრილს, 17:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგრძელდება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე  „საქართველოს მოქალაქე ალექსანდრე მელქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი N 813). სადავო ნორმის თანახმად, ამომრჩეველთა ერთიან სია...

გაგრძელება

საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და სხვები (სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

2019 წლის 16,17 აპრილს, 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საქმის „საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და სხვები (სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ არსებ...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლოს დელეგაცია გერმანიაში გაემგზავრა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძე და თავმჯდომარის მოადგილეები - თეიმურაზ ტუღუში და მერაბ ტურავა სამუშაო ვიზიტით გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში გაემგზავრნენ. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები გაეცნობიან ფარული საგამოძიებო მოქმედებების რეგულირების გერმანულ მოდელს, კერ...

გაგრძელება

„გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1289)

2019 წლის 3 აპრილს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება საქმის „გიორგი ბერუაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1289) არსებითი განხილვა. სადავო ნორმის თანახმად, სისხლისსამართლებრივ დანაშაულს წარმოადგენს არასრულწლოვანის დაყოლიებ...

გაგრძელება

„საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №926)

2019 წლის 29 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება არსებითი განხილვის სხდომა საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე გიორგი ლოგუა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №926). მოსარჩელე სადავოდ ხდის რეგულაციას, რომელიც სისხლის სამართლის წესით დასჯად ქ...

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1312)

2019 წლის 28 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „კონსტანტინე გამსახურდია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1312). დასახელებულ საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმის თანახმად, დაზარალებულს უფლება აქვს გაეცნოს სისხლი...

გაგრძელება

„თამაზ მეჭიაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელები №1298 და №1313)

2019 წლის 22 მარტს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „თამაზ მეჭიაური საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (რეგისტრაციის №1298 და №1313). საქმეზე სადავოდ გამხდარი ნორმები აწესრიგებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მუნიციპალიტეტის მერისათვის უ...

გაგრძელება

არსებითი განხილვა საქმეზე „გიორგი ლაბაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2019 წლის 19 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში არსებითად განიხილება საქმე „გიორგი ლაბაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (კონსტიტუციური სარჩელი №1277). სადავო ნორმის მიხედვით, პოლიტიკური პარტიის რეგისტრაციისათვის სავალდებულოა პარტიის არანაკლებ 1000 წევრის...

გაგრძელება

განმწესრიგებელი სხდომა №1384 და №1393 კონსტიტუციურ სარჩელებზე

2019 წლის 7 მარტს, 12:00 საათზე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა №1384 და №1393 კონსტიტუციური სარჩელების (მოსარჩელეები „ა(ა)იპ „საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“, შპს „თორაძე და პარტნიორები“, ედუარდ მარიკაშვილი და დავით თორაძე...

გაგრძელება