სარედაქციო საბჭოს შემადგენლობა

ზაზა თავაძე

საბჭოს თავმჯდომარე - საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე;


თეიმურაზ ტუღუში

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე; საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე;


ირინე ურუშაძე

ჟურნალის რედაქტორი;


ანა ფირცხალაშვილი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი და ვიცე რექტორი სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით;


ბესიკ ლოლაძე

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) პროფესორი, იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი;


ვახუშტი მენაბდე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი;


გიორგი ჩხეიძე

„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (USAID/PROLoG) პროექტის ხელმძღვანელი. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI);


ეკჰარდ პახე

ვურცბურგის იულიუს მაქსიმილიანის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სრული პროფესორი, დეკანი და საკონსტიტუციო სამართლის, საერთაშორისო საჯარო სამართლის, საერთაშორისო ეკონომიკის სამართლის და ეკონომიკის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებების თავმჯდომარე, გერმანია;


გიორგი მირიანაშვილი

ჟურნალის პარტნიორის, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, საჯარო მმართველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი.